Suwa-jinja Shrine

Suwa-jinja Shrine

Suwa-jinja Shrine
Address: 〒 401-0511 456, Shibokusa, Oshino-mura, Minamitsuru-gun, Yamanashi
Sengen shrine (Shibokusa) precincts professional jester